Uneix-te als milers d'usuaris que ja gaudeixen de maxiGramar

Detecta més de 400 tipus d'errors.

La solució per als estudiants.

Incorpora diccionaris de diferents àrees.

Corregeix la forma pronominal.

Troba errors que altres correctors no detecten.

MAXI GRAMAR garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.