Tria el teu pla


Escriure sense faltes és fàcil.

Detecta més de 400 tipus d'errors.

Descompte del 40% en tots els plans

  • Preu recomanat 50%
  • Dues llicències
    / mes per ordinador

    Facturat en un pagament anual.
    / mes per ordinador

    Facturat en un pagament anual.

Multillicències (Volume licenses)

Concordança nominal
Recurs contenciós administrativa
Les llibres vells
Concordança verbal
Us faria'n el dinar.
Ha d'havem molta gent.
Volent aclarint les circumstancies
Pronoms
Us dels mots.
Hi digues que si.
Apostrofació, adverbis...
MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.