El corrector no guarda els canvis en els diccionaris personals.
El corrector no pot obrir els diccionaris personals.
Un dels problemes que pot presentar-se amb Windows Vista / 7 / 8 (no en tots els equips), és el referent als permisos d'escriptura dels fitxers. La finalitat de no poder modificar fitxers sense l’autorització de l’administrador, és prevenir que programes maliciosos puguin fer malbé l’ordinador. La manera correcta de poder modificar fitxers en una carpeta, és donar-li els permisos corresponents.
01

Obre l'explorador de Windows.

Accedeix a la carpeta C:\Program Files\Maxigramar\

Clica amb el botó dret sobre la carpeta Maxigramar Professional.
La carpeta pot ser:
mgopca07, mgwdca07 o bé mgwdca10 depenent de la versió.
02

Selecciona Propietats.
03

Selecciona la pestanya “Seguretat”.

Marcar l’usuari.

Clica sobre el botó “Editar...”
04

Seleccionar l’usuari.

Marcar la casella “Control total”.

Acceptar les finestres obertes.

MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del disposat en les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines subministrats a través del web.
Maxigramar és marca registrada. Les altres marques i noms, són marques comercials registrades de les respectives companyies.