L'empresa

Maxi Gramar, SL és una empresa catalana que es crea amb l'objectiu de desenvolupar i distribuir programari especialitzat en correctors ortogràfics i gramaticals.
L'any 1991 desenvolupem el primer editor gràfic amb corrector ortogràfic i gramatical de català únic corrector que incorpora una línia de missatge indicant l'error comès, associada a una ajuda gramatical sobre l'error detectat.
Des de l'any 1991 fins a l'actualitat s'ha treballat i desenvolupat àmpliament el corrector fins a arribar a les versions actuals.

Maxi Gramar s.l.
NIF B63108237
Tel. 938 322 243

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35339, Foli 140, Full: B264198Treballs desenvolupats

Primera versió
Printex – 1.991
WordVer -1.994
Segona versió
WordCorrect 2.0 castellà, català, anglès, setembre 1995
WordCorrect 3.0 castellà, català, anglès, setembre 1997
WordCorrect 4.0 castellà, català, anglès, setembre 1999
Tercera versió:
MaxiGramar català, setembre 2003, 2005, 2007
WinCorrect castellà, anglès, setembre 2003, 2005, 2007
Quarta versió: (octubre 2011)
MaxiGramar català 10
WinCorrect castellà 10
Cinquena versió: (octubre 2013)
MaxiGramar català 14
Sisena versió: (octubre 2014)
MaxiGramar català 15Acords de col·laboració

Dintre del procés de col·laboració de Maxi Gramar SL amb els diferents estaments de normalització de l’ús del català. Maxi Gramar SL ha signat acords de col·laboració.

• Consorci per a la Normalització Lingüística.
• Institut d'Estudis Catalans.Àmbit d’ús del corrector

Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra

Ajuntament de Tarragona
Diputació de Barcelona

Associació Professional Empresarial
Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Agència Catalana de Certificació
Arxius i Dipòsits de Catalunya

FCC Cosntrucción, S.A.
Viajes Montesol S.A.

Fundació Francesc Ferrer i Guardià
Fundació Videoteca dels Països Catalans

Subirats & Subirats Editors S.L.
Hermes Editora General, S.A.

Transport Sanitari de Catalunya
Aigües de Girona

Col·legi de Gestors de Catalunya
Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Departament de Relacions Institucionals
Departament Medi Ambient i Habitatge


El corrector
Descàrrega
Versions anteriors
Empresa
Qui som
Contacta amb nosaltres
Política de privacitat
Condicions d'ús i avís legal
MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.